Ιδιώτες / Ασθενείς

Υπέυθυνος για την συνταγογράφηση είναι ο ιατρός, μπορείτε να δείτε την διαδικασία συνταγογράφησης εδώ. Το ποσοστό συμμετοχής εξαρτάται από την πάθηση και είναι προκαθορισμένο από τον ΕΟΠΥΥ. Στα περισσότερα προϊόντα όμως υπάρχει διαφορά τιμής που είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ο ασφαλισμένος .

Σε κάθε προϊόν που υπάρχει στη σελίδα μας μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες από τη σελίδα της κατασκευάστριας εταιρίας όπως και συνδέσμους ( link ) για να επικοινωνήσετε μαζί τους για περαιτέρω πληροφορίες.

Υπεύθυνος να σας πληροφορήσει είναι ο ιατρός σας, σε κάθε περίπτωση εμείς μπορούμε να σας προτείνουμε σκευάσματα βάση της πολύχρονης εμπειρίας μας εφόσον υπάρχει διαγνωσμένη πάθηση

Υπεύθυνος να σας πληροφορήσει είναι ο ιατρός σας, σε κάθε περίπτωση εμείς μπορούμε να σας προτείνουμε σκευάσματα βάση της πολύχρονης εμπειρίας μας εφόσον υπάρχει διαγνωσμένη πάθηση

Μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του ΦΕΚ για την διατροφή. Για την ευκολία σας το έχουμε επισυνάψει στην σελίδα διαδικασίας συνταγογράφησης.

Πάροχοι Υγείας

Μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του ΦΕΚ για την διατροφή που για την ευκολία σας έχουμε επισυνάψει στην σελίδα διαδικασίας συνταγογράφησης καθώς και από τον ΕΟΠΥΥ

Η τιμολόγηση ενός προϊόντος εξαρτάται από την εταιρία που το εισάγει και η τιμή αποζημίωσης του είναι συγκεκριμένη και καθορισμένη από τον ΕΟΠΥΥ

Η εταιρία μας μπορεί μόνο να εκτελεί λιανική πώληση. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρία εισαγωγής/ παρασκευής του συγκεκριμένου προϊόντος.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία εισαγωγής η όποια είναι η ASK Pharma