Διαδικασία Για Έγκριση Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής

Τα Προϊόντα Ειδικής Διατροφής χορηγούνται σε ασθενείς που πάσχουν από:

 • Μεταβολικά Νοσήματα (π.χ. φαινυλκετονουρία, γαλακτοζαιμία)
 • Δυσαπορρόφηση από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, σύνδρομο βραχέος εντέρου, εκτομή ειλεού κ.α
 • Κυστική Ίνωση
 • Σε βαριά πάσχοντες που σιτίζονται μέσω Γαστροστομίας
 • Σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδος
 • Σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα ή με βραχύ έντερο

Για την πιστοποίηση της νόσου απαιτείται γνωμάτευση Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων, καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η σχετική γνωμάτευση ισχύει έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της.

Κατάθεση Απαιτούμενων Δικαιολογητικών

 1. Ιατρική γνωμάτευση

  Έκδοση Ιατρικών Γνωματεύσεων Από Νοσοκομεία

 2. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας στην οποία έχουν καταχωρηθεί τα είδη και οι ποσότητες των ειδών από τον θεράποντα ιατρό
 3. Το φύλλο του βιβλιαρίου υγείας στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία και η ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου
 4. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής των ειδών από τον ασθενή-ασφαλισμένο

  Υπεύθυνη Δήλωση

 5. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό.